Політика конфіденційності

 

Розділ І. Загальні положення

1. Web – сайт aquapark.nikolaev.ua (далі – Сайт) належить на праві власності компанії Аквапарк в Очакові ( далі – Компанія) . Всі фрази об’єкти права інтелектуальної власності, які містяться на сайті, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Компанії.

2. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) є чинною виключно в рамках данного web ресупсу.

3. Дана Політика Політики конфіденційності є комплексом правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб – споживачів, які є користувачами Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту.

4. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є споживач.

5. Компанія вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом Політики конфіденційності.

Розділ ІІ. Доступ до персональних даних

1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно – правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизовуваних засобів) персональних даних, володільцем яких він являється.

1.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно – правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.

2. Згода споживача, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизовуваних засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.

3. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (у тому числі з використанням автоматизовуваних засобів) споживач надає дозвіл Компанії входити:

1. прізвище, ім’я, по – батькові;

2. стать;

3. номери засобів зв’язку (телефон, e – mail та ін.);

4. інформація про географічне розташування

4.Реєстраційна інформація може бути використана для :

  1. Ідентифікації користувача, зареєстрованого на сайті «Аквапарк в Очакові», для його подальшої авторизації;
  2. Надання користувачеві доступу до персональних даних на сайті «Аквапарк в Очакові»;
  3. Встановлення з користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту «Аквапарк в Очакові», обробки запитів і заявок від користувача;
  4. Оповіщення користувача електронною поштою;
  5. Надання користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням сайту «Аквапарк в Очакові»;
  6. Надання користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту.

ІІІ. Зберігання Персональних даних та кукі

1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням споживача.

2. Про використання кукі:

  1. якщо ви залишаєте коментар на сайті https://aquapark.nikolaev.ua/, то ви можете увімкнути зберігання вашого ім’я, адреси email та вебсайту в кукі. Це робиться для вашої зручності, щоб не заповнювати реєстраційні данні  повторно при новому коментарі. Ці кукі зберігаються протягом року;
  2. якщо у вас є обліковий запис на сайті і ви зайдете в нього, ми встановимо тимчасовий кукі для визначення кукі вашим браузером. Кукі не містить ніякої вашої особистої інформації та видаляється, коли ви закриваєте свій браузер;
  3. під час входу до облікового запису, ми також встановлюємо декілька кукі з даними входу та налаштуваннями екрану. Кукі вхід зберігаються протягом двох днів, кукі з налаштуванням екрану – рік. Якщо ви обираєте функцію «запам’ятати мене», дані про вхід будуть зберігатися протягом двох тижнів. У разі виходу з облікового запису, кукі входу будуть видалені.

IV. Права споживача

1. Споживач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії має право:

1.1. Знаті про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Компанії;

1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;

1.3. На доступ до своїх персональних даних;

1.4. Отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;

1.5. пред’явлення являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

1.6. пред’явлення являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

1.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

1.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

V. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних

1. Компанія звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності щодо Персональних даних споживача у випадку, якщо споживач самостійно публічно розголошує персональні дані.

2. Компанія має право поширювати персональні дані споживача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних страждань є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

3. Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового дозволу споживача.

VI. Знищення та видалення персональних даних

1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії підлягають видаленню або знищенню у разі:

– припинення правовідносин між споживачем та Компанією;

– видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини;

– набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.